Index

Chf krediti – Uvod

  1. Teorija derivata

1.1. Tržišne pozicije (cash market)

1.2. Definicije

1.3. Zatvaranje otvorenih pozicija, prenos rizika

2. Derivatne pozicije Chf dužnika i banaka

2.1. Derivatne pozicije Chf dužnika i banaka

2.2. Fx forward i Fx swap

2.3. Zašto su uvedeni Chf krediti

2.4. Opis kompletnog posla s Chf kreditima

3. Chf tužba

3.1. Pravni smisao Fx derivatne ekonomike Chf kredita