1. Teorija derivata

1. Teorija derivata
1.1. Tržišne pozicije (cash market) u realnoj ekonomiji, razlog postojanja derivatnih tržišta, odnosno derivatnih ugovora.
U tržišnoj ekonomiji privredni subjekti su izloženi riziku promena cena različitih elemenata njihovog poslovanju, pa su i rezultati poslovanja bitno zavisni od tih cena.
U derivatnoj terminologiji realna ekonomija se naziva Cash market, tržište.
Primeri Cash tržišta:
U poljoprivredi: primarni proizvođači (kukuruz, pšenica, soja), mlinovi i drugi prerađivači primarnih proizvoda, proizvođači ljudske i stočne hrane, trgovci, izvoznici, uvoznici
U industriji nafte: proizvođači nafte, rafinerije, trgovci na veliko i na malo, uvoznici, izvoznici
Svi navedeni i mnogi drugi izloženi su također riziku kretanja kurseva valuta.
Postoji ogromno novčano tržište (Foreign eXchange – Fx market).
Postoji tržište kamatnih stopa (Libor, Euribor, Chf Libor, itd.)
Vlasnici akcija su izloženi riziku promene vrednosti (cene).
Dakle postoji niz tržišta na kojima cijene osciliraju i gde poslovni rezultati tržišnih učesnika zavise od tih kretanja.
Realna ekonomija, navedena i druga tržišta, cash pozicije učesnika na tim tržištima, rizici povezani s tim pozicijama, jesu razlog uvođenja derivata, odnosno stvaranja derivatnih tržišta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.