Chf krediti – 1.2. Definicije

1.2. Definicije:

Finansijski derivat je:

 • ugovor koji se odnosi, ima u podlozi, neku temeljnu varijablu, neki instrument na realnom, Cash tržištu u podlozi (underlaying market).
 • vrednost derivata proizilazi, izvodi se, iz vrednosti temeljne varijable
 • temeljna varijabla mogu biti sve vrste roba, valutni parovi, kamatne stope na različite valute, akcije, itd.
 • terminski ugovor, važi na određeni rok.

Generalni robni derivatni terminski ugovor (robni forward)

 • predmet ugovora: par: (roba i novac (valuta))
 • određena cena: kurs razmene
 • određeni datum razmene

Ugovorne strane su:

Kupac (long strana), koji u razmeni prima robu a daje novac

Prodavac (short strana), koji u razmeni daje robu a prima novac

Zaključenjem terminskog ugovora strane stječu otvorenu tržišnu poziciju (long i short pozicija).

Vrednost pozicije zavisi od promene cene robe u podlozi ugovora.

Na taj način su izloženi riziku negativnog kretanja cena.

Kupac robe  (long strana) zarađuje/gubi na rastu/padu cena robe.

Prodavac robe (short strana) obrnuto zarađuje/gubi na padu/rastu cena robe.

Svaka promjena cene predstavlja jednaku promjenu vrednosti, ali suprotnog smjera, pozicije kupca (long) i prodavca (short) strane terminskog ugovora.

Dobitak/gubitak long strane je gubitak/dobitak short strane za svaki iznos promene cene.

Na datum izvršenja terminskog ugovora, ugovorna cena se uspoređuje s tržišnom cenom, i na toj osnovi se utvrđuju gubitak / dobitak. Ako cena robe na tržištu do datuma izvršenja u odnosu na ugovornu cenu:

 1. poraste (veća je od ugovorne cene):

kupac (long strana) ostvaruje dobit jer je ugovorena cena koju plaća niža od tržišne cene

prodavac (short strana) ostvaruje gubitak jer je ugovorena cena koju prima niža od tržišne cene

2. padne (manja je od ugovorne cene):

kupac (long strana) ostvaruje gubitak  jer je ugovorena cena koju plaća viša od tržišne cene

prodavac (short strana) ostvaruje dobit jer je ugovorena cena koju prima viša od tržišne cene

Valutni derivati (Foreign eXchange, Fx derivati), su posebna vrsta finansijskih derivata.

Fx derivati imaju u podlozi valutne parove.

Osnovni Fx derivatni ugovor je Fx forward:  Financijski ugovor o razmeni dve valute na neki budući datum, po unapred utvrđenom deviznom kursu.

Definicija NBS: https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_3/faq.html

Devizni terminski ugovori (forvardi) – koji omogućavaju kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu po unapred određenom kursu s datumom izvršenja na određeni dan u budućnosti;

Generalni robni derivatni terminski ugovor (robni forward)

 • predmet ugovora: par: (roba i novac (valuta))
 • određena cena kurs razmene
 • određeni datum razmene

Valutni derivatni terminski ugovor (Fx forward)

 • predmet ugovora: valutni par:        Eur/Chf
 • određena cena kurs razmene:        1 Eur = 1.5 Chf
 • određeni datum razmene

Npr. ugovori se kurs  Eur/Chf = 1.5  (ili 1 Eur = 1.5 Chf) za razmenu kroz 30 dana.

Fx forward je osnovni Fx derivat, to je terminska prodaja valuta, na rok od 1 dana do 20 godina.

Za svaki termin kurs je drugačiji. Npr za Eur/Chf par različit je forward za 1 mjesec, 1 ili 5 godina.

To isto vredi i za terminsku prodaju kukuruza, nafte i drugih roba, različite su cene za različite termine isporuke

Budući da finansijski derivati jesu ugovori, dvostrani pravni poslovi, nužno postoje dve strane tog posla (kupac i prodavac npr. pšenice, nafte, valuta, kamatnih stopa itd,)

Kod kupoprodaje roba standardno je da u razmeni kupac prima robu a daje (plaća) novac, dok prodavac daje robu a prima novac.

Kod razmene valuta obe strane primaju i daju novac, pa je problematično odrediti tko je kupac odnosno prodavac.

Zato su se razvili standardi prikazivanja valutnih parova npr. Eur/Chf, Eur/Usd (base / quote currency), a ne obrnuto.

Base currency je “roba”, Quote currency je “novac”

Standardno se označava 1 Eur = 1.5 Chf, a ne 1 Chf = 0.67 Eur, iako je oboje ispravno.

U kursnim listama u novinama razne valute su base currency, a dinar je quote currency.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.