1.3. Zatvaranje otvorenih pozicija, prenos rizika

Zaključenjem derivatnog terminskog ugovora strane stječu otvorenu tržišnu poziciju (long i short pozicija), čija vrednost zavisi od promjene cene robe u podlozi ugovora.

Kupac robe  (long strana) zarađuje/gubi na rastu/padu cena robe.

Prodavac robe (short strana) obrnuto, zarađuje/gubi na padu/rastu cena robe.

Moguća je oznaka: long strana +1, a short strana -1.

Generalni model: tržišni subjekti A, B i C.

Ugovor I.

Subjekti A i B zaključe derivatni (terminski) ugovor kojim se definira

pozicije strana:  A kupac (long),  B prodavac (short)

predmet:                       robno/novčani par, roba i novac

cena:                            tečaj razmene

rok:                              datum razmene

Zaključenjem ugovora I. strane imaju otvorenu derivatnu poziciju:

Ugovor I:                      A kupac (long strana)               B prodavac (short strana

Ugovor II.

Nakon toga subjekt B i subjekt zaključe isti derivatni ugovor, ali u kojem subjekt B ima suprotnu poziciju u odnosu na Ugovor I., tj. sada kao kupac (long strana).

Ugovor II:                    B kupac (long strana)                C prodavac (short strana)

Sada postoje otvorene derivatne pozicije:

Ugovor I:                A kupac (long strana)               B prodavac (short strana)

Ugovor II:              C prodavac (short strana)         B kupac (long strana)

Subjekt B ima istovremeno long i short stranu u jednakom derivatnom (terminskom) ugovoru. (+1 – 1 = 0), što je ekvivalentno izlasku s tržišta.

Rezultat dva ugovora je otvorena derivatna pozicija, u kojoj su:

Long strana:            Subjekt A kupac (long strana) iz ugovora I

Short strana:           Subjekt C prodavac (short strana) iz ugovora II.

Subjekt B više nije izložen tržišnom riziku, izašao je sa tržišta.

Subjekti A i C postali su kupac i prodavac (long i short strana) derivatne (terminske) pozicije, iako nisu međusobno zaključili ugovor.

To pravno nije neobično, npr.  ugovor o cesiji se zaključi (prenese tražbina) između ranijeg i novog vjerovnika, bez znanja dužnika.

Apsolutno je isto da su subjekt A i subjekt C direktno zaključili takav derivatni (terminski) ugovor, a da je subjekt B ostao izvan tržišta, da nije zaključio niti ugovor I niti ugovor II.

Mogućnost  transfera (prenosa) rizika ekonomske pozicije subjekta B iz Ugovora I, na subjekta C iz Ugovora II je osnovni razlog zbog kojeg su uvedena derivatna  tržišta.

Zauzimanjem istovremene long i short pozicije na dva tržišta, postiže se dvoje:

  • transfer rizika: tržišni rizik se prenosi na drugu stranu iz derivatnog ugovora

Rizik  pozicije subjekta B iz Ugovora I (ili učesnika Cash tržišta) preuzima druga strana iz derivatnog ugovora

Druga strana nije kupila imovinu na Cash tržištu, nego samo tržišnu poziciju, odnosno tržišni rizik pozicije.

  • fiksira se cena, odnosno vrednost cash pozicije

Transfer rizika na drugu osobu dovodi do fiksiranja cene (ukida promenjivost). To je ekvivalentno izlasku iz tržišta.

Primjer za Cash tržište:

ratarski proizvođač ima long Cash market poziciju, koja je ovisna o cijenama npr. kukuruza.

Vrednost njegovog uroda ovisna je o tržišnoj cijeni.

Ako proizvođač proda kukuruz derivat npr. za $4/bushel,  (bude short kukuruz) time je postigao dvoje:

  • prenio je rizik iz svoje Cash pozicije na kupca iz derivatnog ugovora
  • fiksirao je cijenu na $4/bushel, jer se dobici/gubici long Cash i short derivatne pozicije netiraju

Kupac iz derivatnog ugovora nije stekao pravo vlasništva niti zemljišta s kukuruzom, niti kukuruza samog, niti je vlasnik to prestao biti, nego je na long (kupca) derivatne pozicije prešao rizik promene cena time i vrednosti kukuruza na polju Cash vlasnika.

Ako proizvodnja košta $3/bushel, proizvođač je fiksirao profit od $1, čak i u slučaju da stvarni, fizički, Cash kukuruz, proda po cijeni od $2/bushel.

Long strana (kupac) derivatnog ugovora može svoju poziciju prodati drugom subjektu, ovaj trećem, itd., u vremenskom periodu do ugovorenog budućeg datuma.

Cash vlasnik (short strana derivatnog ugovora) ne mora znati niti tko je prvi derivatni kupac, niti šta se kasnije dogodilo, on u svakom slučaju ima osigurano da postoji long strana njegove short derivatne pozicije.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.