2.1. Sintetički Chf forward

Pozicije u Chf kreditima dužnika i banke u pojmovima Fx derivativa.

  • Za opis pozicija Chf dužnika i banke koristi se samo valutni par Eur/Chf, zbog jednostavnijeg prikaza, valuta Din. bit će uvedena naknadno

Par Eur/Chf apsolutno vredi za Chf kredite u BiH (zbog fiksiranosti konvertibilne marke za Eur).

  • Banka 2006.g. odobri dužniku 1 Eur kredit indeksiran u Chf
  • X Chf iznos u mesečnom anuitetu, (X Chf je varijabilan iznos, zbog promenjive kamatne stope)
  • Y mjesečnih anuiteta (npr. 240 ili 20 godina).)

1 Eur = 1,5 Chf  ( 1 Chf = 0,67 Eur).

Ugovorno zaduženje je u Chf.

Zaključenjem ugovora o kreditu s Chf klauzulom banka i dužnik su napravili finansijsku derivatnu (Fx forward)  poziciju, u kojoj oni jesu suprotne strane te pozicije, zapravo niz Fx forward pozicija.

Svaki mesečni anuitet predstavlja Eur/Chf forward, terminski ugovor s različitim datumom razmjene (dospjelosti anuiteta).

Generalni robni derivatni terminski ugovor (robni forward)

  • predmet ugovora: par: (roba i novac)
  • određena cena kurs razmene
  • određeni datum razmene

Valutni derivatni terminski ugovor (Fx forward)

  • predmet ugovora: valutni par:        Eur/Chf
  • određena cena kurs razmene:         1 Eur = 1.5 Chf
  • određeni datum razmene

Kurs  razmene jeste onaj po kojem je kredit isplaćen Chf dužniku.

(npr. 1 Eur = 1.5 Chf, odnosno 1 Chf = 0.67 Eur)

Datum razmene ugovorom definirani datum plaćanja svakog pojedinačnog anuiteta

Prema ranije spomenutom standardu prikazivanja da je Eur „roba“ a Chf „novac“, pozicije ugovornih strana jesu:

Dužnik  ima sintetičku long Eur/Chf poziciju

Banka  ima  sintetičku short Eur/Chf poziciju

Sintetička zbog toga što nije nastala direktnim zauzimanjem Fx derivatnih pozicija na interbankarskom tržištu, nego je pozicija nastala konstruiranjem, sintetiziranjem, kroz ugovornu odredbu o Chf indeksiranju.

Takođe taj Fx derivat ima još nekoliko specifičnih karakteristika u odnosu na standardni Fx forward.

                             

Za problem Chf kredita moguće je da se koristi obrnuti način prikazivanja, tj. nestandardni prikaz, par Chf/Eur, da u tom prikazu Chf  bude „roba“ a Eur „novac“.

Umjesto standardnog prikaza 1 Eur = 1.5 Chf, koristi se računski jednako valjan obrnuti  prikaz 1 Chf  = 0.67 Eur.

Tada obrnuto: (Chf je „roba“ a Eur je „novac“)

Dužnik ima sintetičku short Chf/Eur poziciju

Banka  ima  sintetičku long Chf/Eur poziciju

(kada se obrnu „roba i novac“ u valutnom paru, takođe se obrnu long/short strane)

Na datum dospjelosti pojedinog anuiteta (u ovom obrnutom Chf/Eur prikazu):

Banka mora:

kupiti (primiti „robu“) 1 Chf i platiti za to 0,67 Eur.

(banka je obavezu plaćanja ispunila već prilikom isplate kredita dužniku)

Dužnik mora:

prodati, „isporučiti robu“, 1 Chf  i za to primiti 0.67 Eur

(0.67 Eur je već primio ranije)

Ako je cena „robe“ Chf porasla, što se dogodilo u realnosti i iz čega proizilaze svi problemi u otplati kredita, (npr. 1 Chf = 1 Eur, kao što je bilo 15.01.2015.g.)

dužnik koji je primio 0.67 Eur  za 1 Chf, mora sada platiti 1 Eur da bi nabavio „robu“ 1 Chf (jer on tu „robu“ nema) i isporučio banci. “Roba” Chf je poskupila za 50%.

(za primljenih 0.67 Eur vraća 1 Eur)

Banka prihvata da dužnik ne mora isporučiti „robu“ 1 Chf, dovoljno je da plati njegovu vrednost od 1 Eur. (takav način isplate u domaćoj valuti se odredio ugovorom o kreditu).

Ako se cena „robe“ Chf smanjila (ovo se nije dogodilo u realnosti.)

(npr. 1 Chf = 0.5 Eur ili 1 Eur = 2 Chf)

dužnik koji je primio 0.67 Eur  za 1 Chf, mora sada platiti 0.5 Eur za 1 Chf,

(za primljenih 0.67 Eur vraća 0.5 Eur).

Ako je cena „robe“ Chf ostala ista 1 Chf = 0.67 Eur

dužnik koji je primio 0.67 Eur  za 1 Chf, mora sada platiti 0.67 Eur za 1 Chf,

(za primljenih 0.67 Eur vraća 0.67 Eur).

Razmena valuta Eur/Chf se ne obavlja na dan dospjelosti pojedinog Fx forward ugovora (mjesečnog anuiteta), kako je to standard, nego u dva vremenski odvojena koraka.

korak 1.:

Banka je predala Chf dužniku 0.67 Eur (domaće valute) u trenutku ugovaranja kredita (isplatila je kompletan kredit dužniku).

korak 2.:

Chf dužnik predaje 1 Chf (u domaćoj valuti) na dan dospjelosti svakog pojedinačnog anuiteta.

Banka za to ranije izvršenje svoje obaveze u koraku 1., prima naknadu u obliku ugovorne kamate, kroz vremenski period od koraka 1. (isplate Chf kredita dužniku) do koraka 2. (dospjelosti svakog pojedinačnog anuiteta)

Iznos pojedinog mjesečnog anuiteta, time i kvote glavnice unutar anuiteta, zavisi od ugovorene promjenjive kamatne stope, ali to nije bitno za derivativnost pozicije (iako utiče na iznos anuiteta).

Isplata kredita od strane banke, otplata kredita od strane dužnika,  je u domaćoj valuti, din, Eur, to je nebitno, bitna je Chf indeksacija.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.